Blog

Op zoek naar geluk? Of naar betekenis?

De oude Griekse dichter Pindarus zei al: ‘O, mijn ziel, streef niet naar onsterfelijk leven, maar ga tot de grenzen van het mogelijk en put ze uit’.

De westerse cultuur is geobsedeerd door geluk. Toch voelen veel mensen zich vervreemd en doelloos, soms zelfs wanhopig.

Wil je hier een  mooi boek over lezen?

Kies dan eens voor

‘De kracht van betekenis’

Hoe zin te geven aan je leven

van Emily Esfahani Smith

In dit boek stelt Emily Esfahani Smith dat we het verkeerde doel hebben nagejaagd. Niet geluk, maar betekenis maakt het leven de moeite waard.

 

Dit boek ben ik gaan lezen na een interview in de Volkskrant met deze schrijfster. Het niet najagen van geluk, maar betekenis zoeken in je leven sprak me aan. Waarschijnlijk omdat ik zelf niet zo’n beeld heb van ‘geluk’. Mooie momenten, gelukkige momenten zeker, maar wanneer kan je zeggen dat je gelukkig bent?

Bovendien komt er een aantal elementen in voor, die we ook tijdens de opleiding tot wandelcoach tegen gekomen zijn. Verhalen vertellen. Het effect van grootse natuur. Compassie. Het sloot mooi op elkaar aan.

 

Van de achterflap:

‘Emily Esfahani Smith is psycholoog en journalist, woont in Washington, is opgegroeid in Montreal en van Iraanse afkomst.’

Samenvatting

Smith beschrijft vanuit wetenschappelijk onderzoek 4 thema’s van waaruit mensen zin aan hun leven ontlenen (in plaats van alleen maar geluk na te streven). Dit combineert ze met verhalen uit de praktijk, van mensen die op zo’n manier zin aan hun leven gegeven hebben. Dat maakt dit boek goed leesbaar.

Zingeving kan, volgens de onderzoeken die Smith aanhaalt, beschermen tegen allerlei kwalen, leiden tot een langer leven, een beter immuunsysteem, meer grijze stof in de hersenen. Dat willen we toch allemaal?

Vier thema’s

De vier thema’s waaruit zingeving kan ontstaan, zijn:

 1. Contacten met anderen, ergens bij horen
 2. Een motiverend doel om je tijd aan te besteden
 3. Het scheppen van een coherent verhaal van je leven, waardoor je jezelf en de wereld beter begrijpt
 4. Het hebben van mystieke ervaringen, waardoor je boven jezelf uitstijgt.

 

 1. Contacten met anderen, ergens bij horen

Het geeft het leven zin als je relaties hebt, die gebaseerd zijn op wederzijdse zorg. Als je regelmatig aangename interacties hebt met een ander.

Herkennen we dit niet allemaal? Als baby hebben we liefde en zorg nodig en dit verandert niet tijdens ons leven. Het is vitaal voor onze mentale en fysieke gezondheid.

In weeshuizen waar baby’s wel verzorgd, maar nauwelijks aangeraakt en niet geknuffeld werden, waren de sterftecijfers veel hoger dan in de huizen waar kinderen opgepakt, geknuffeld en getroost werden.

Positieve interacties met anderen komen ook voor met vreemden. Ze kunnen kortdurend zijn. Een leuk gesprek met je buurman in het vliegtuig, de dame of heer aan de kassa die jouw een prettige dag wenst, waarderende woorden voor degene die jouw kantoor schoonmaakt. Tijdens deze kwaliteitsinteracties, zoals Smith ze noemt, hebben twee mensen even echte aandacht voor elkaar. Beiden voelen zich gezien en gewaardeerd. Het kan werknemers meer zin in het werk geven, ze voelen zich meer betrokken. Teams blijken beter samen te werken. Men voelt zich verbonden en ergens bij horen.

Compassie is de essentie van ergens bij horen. Anderen (en jezelf!) benaderen met liefde en vriendelijkheid.

 

 1. Een motiverend doel om je tijd aan te besteden

Wat klinkt dat verheven. Wie wil er nu niet de honger in de wereld bestrijden of een oorlog beëindigen?  Maar het kan ook betekenen dat je een goede ouder wilt zijn, bij wilt dragen aan een plezierige werkomgeving  of, zoals een vrouw in dit boek, de hokken van dieren schoon wil maken, zodat zij het naar hun zin hebben.

Het hebben van een doel is een richtingwijzer die je motiveert. Het levert een positieve bijdrage aan de wereld. Het blijkt mensen zin aan hun leven te geven. Ze worden veerkrachtiger en kunnen goede en slechte omstandigheden doorstaan.

In het boek wordt ook het voorbeeld gegeven van Coss Marte. Hij was intelligent, maar rebels. In plaats van naar de universiteit te gaan, verkocht hij drugs. Hij werd opgepakt, belandde in de gevangenis, en kreeg daar te horen, dat zijn gezondheid zeer slecht was. Dat was zijn wake-up call. Hij begon te trainen en gezond te eten en begon anderen daarmee ook te helpen. Eenmaal buiten begon hij, met hulp van een liefdadigheidsinstelling, een sportschool.

Dit doel sloot aan bij zijn identiteit. Daarvoor is het van belang jezelf te kennen en je talenten te ontwikkelen. Zo kan je het leven van anderen verrijken en zin geven aan je leven.

 

 1. Het scheppen van een coherent verhaal van je leven, waardoor je jezelf en de wereld beter begrijpt.

Het vertellen van je verhaal geeft betekenis aan wat je overkomen is en kan inzicht geven. Niet alleen voor jezelf, maar ook aan anderen die naar jouw verhaal luisteren.

The Moth, bijvoorbeeld, organiseert over de hele wereld bijeenkomsten waar mensen op een podium verhalen met diepgang vertellen over hun eigen leven. Dit kan zowel de vertellers als de luisteraars therapeutisch werken. Als iemand een verhaal vertelt haal je er elementen uit, die je aanspreken en jou ook weer verder helpen.

 

 1. Het hebben van mystieke ervaringen, waardoor je boven jezelf uitstijgt

Tijdens zo’n ervaring hebben we het gevoel dat we boven de werkelijkheid uitstijgen en een hogere werkelijkheid ervaren. Hoewel dit nogal zweverig klinkt, herkent waarschijnlijk iedereen het wel. Bijvoorbeeld als we genieten van mooie muziek, of kijken naar een onmetelijke sterrenhemel. Het kan een religieuze ervaring zijn, of niet, maar heeft altijd 4 kenmerken

 • de ervaring is passief, lijkt afkomstig van een externe kracht
 • de ervaring is vluchtig, duurt minder dan 2 uur
 • is onuitsprekelijk
 • is poëtisch, onthult kennis en wijsheid

Tijdens zo’n ervaring voelen we ons diep verbonden met andere mensen en alles wat in de wereld bestaat. Er ontstaat innerlijke vrede en harmonie.

Groei

Het boek gaat verder met een hoofdstuk over Groei.

Bijvoorbeeld na een traumatische gebeurtenis, een ongeluk, overlijden van een dierbare.

Smith omschrijft posttraumatische groei als een positieve verandering die plaats vindt als gevolg van de worsteling met bijzonder uitdagende levenscrises.

Deze groei kan leiden tot hechtere relaties, het ontdekken van nieuwe doelen, andere prioriteiten stellen, een combinatie van kracht en kwetsbaarheid vinden, verdieping van het spirituele leven en nieuwe waardering voor het leven.

Zingeving vinden na een traumatische gebeurtenis kan door er over te schrijven en zo weer veerkracht te vinden.

Conclusie

In haar conclusie stelt Smith dat

‘Mens zijn altijd gericht is op iemand anders of iets anders. Of het nu gaat om een doel dat je wilt bereiken of een ander die je ontmoet.

Dat is de kracht van betekenis’.

Ik hoop dat deze korte, zakelijke, samenvatting je aanspoort dit boek te lezen.

Laat je me weten wat je ervan vond? Of heb je andere boekentips? Graag!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *